Αρχική arrow Αυτόνομα συστήματα

Αυτόνομα συστήματα - Γιατί ο ήλιος και ο άνεμος δεν στέλνουν λογαριασμούς

Δημιουργούμε συστήματα που παράγουν, αποθηκεύουν και επεξεργάζονται ηλεκτρική ενέργεια αποκλειστικά από τον ήλιο και τον άνεμο.
Χωρίς κολώνες, χωρίς λογαριασμούς, χωρίς αστάθειες τάσης, χωρίς καύσιμα.

Βήματα:

  1. Μελέτη για την εκτίμηση των ενεργειακών αναγκών του χώρου.καταγραφή όλων των καταναλώσεων (ηλεκτρικών συσκευών) που θέλουμε να τροφοδοτήσουμε.
  2. Ακριβής υπολογισμός της παραγόμενης από το Φ/Β μας σύστημα ενέργειας
  3. Σύνταξη τεχνικοοικονομικής μελέτης που περιλαμβάνει τον απαραίτητο βάσει των παραμέτρων εξοπλισμό καθώς και το συνολικό κόστος του συστήματος.

Κάθε σύστημα διαστασιολογείται βάσει των δικών σας καταναλώσεων σε συνάρτηση με το ενεργειακό δυναμικό της περιοχής. Σε περιοχές με κατάλληλο αιολικό δυναμικό μπορούμε να συνδυάσουμε την παραγωγή των Φ/Β με τη χρήση Α/Γ (Υβριδικό Σύστημα).

Εξοχική κατοικία: Από 2.000 ευρώ

Μόνιμη κατοικία: Από 8.000 ευρώ


Επικοινωνήστε μαζί μας για μια προσφορά
< Προηγούμενα

Τηλέφωνο Επικοινωνίας

Συχνές Ερωτήσεις

Υπηρεσίες

  • Σχεδιασμός έργου.
  • Εγκατάσταση.
  • Επίβλεψη και συντήρηση έργου.
  • Ασφάλιση του συστήματός σας από εξωγενείς παράγοντες.

Διαβάστε Περισσότερα