Ολοκλήρωση Οικιακού Φ/Β συστήματος ισχύος 4,95 Kw

Dynamis

9 Ιανουαρίου, 2019

Ημερομηνία σύνδεσης 26/10/2011

Ολοκληρώθηκε διασυνδεδεμένο σύστημα με το δίκτυο της ΔΕΗ στο Γερανι, Χανιων ισχύος 4,95 kw με πάνελ Mage Solar & inverter SMA.

Χώρος εγκατάστασης Φ/Β: Δώμα.

Dynamis
Dynamis