Υπηρεσίες

Στη Δύναμις προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις «με το κλειδί στο χέρι» αναλαμβάνουμε την όλη διαδικασία γρήγορα και υπεύθυνα. Αναλαμβάνουμε:

Σχεδιασμός έργου.

  • Σχεδίαση του έργου βάσει της μελέτης.
  • Χρονοδιάγραμμα των εργασιών.
  • Εξασφάλιση καλύτερης χρηματοδότησης.
  • Υπογραφή σύμβασης με την εταιρία ώστε να είστε εξασφαλισμένοι σε κάθε περίπτωση.

Εγκατάσταση.

  • Προμήθεια υψηλής ποιότητας εξοπλισμού.
  • Εγκατάσταση από εξειδικευμένα συνεργεία.

Επίβλεψη και συντήρηση έργου.

  • Επίβλεψη από Μηχανικούς της εταιρίας.
  • Τηλεμετρική παρακολούθηση του συστήματός σας από την εταιρία μας 24 ώρες το 24ωρο 7ημέρες την εβδομάδα.
  • Συντήρηση του Φ/Β σας συστήματος.

Ασφάλιση του συστήματός σας από εξωγενείς παράγοντες.

Ενημέρωση για τη βιωσιμότητα και την απόδοση της επένδυσής σας καθώς και για τις εναλλακτικές που υπάρχουν. Μαζί καταλήγουμε στη βέλτιστη για σας λύση.

Dynamis
Dynamis
Dynamis

Μελέτη

Dynamis

Σχεδιασμος

Dynamis

Εγκατασταση

Dynamis

Συντήρηση

Dynamis

Ασφαλεια