Ολοκλήρωση Οικιακού Φ/Β συστήματος ισχύος 9,075 Kw

Dynamis

9 Ιανουαρίου, 2019

Ημερομηνία σύνδεσης 04/10/2011

Ολοκληρώθηκε διασυνδεδεμένο σύστημα με το δίκτυο της ΔΕΗ στις Βούβες Χανίων, ισχύος 9,075 kw με πάνελ Mage Solar & inverter SolarEdge, από τα κορυφαία προϊόντα παγκοσμίως.

Χώρος εγκατάστασης Φ/Β: Στέγη.

Ιδιαιτερότητες: Διαφορετικός προσανατολισμός ορισμένων πάνελ.

Dynamis
Dynamis