Ολοκλήρωση Οικιακού Φ/Β συστήματος ισχύος 4,935 Kw.

Dynamis

9 Ιανουαρίου, 2019

Ημερομηνία σύνδεσης 19/07/2012

Ολοκληρώθηκε διασυνδεδεμένο σύστημα με το δίκτυο της ΔΕΗ στο Μακρύ Τοίχο, Χανίων ισχύος 4,935 kw με πάνελ S-Energy & inverter SMA.

Χώρος εγκατάστασης Φ/Β:
 Στέγη & Δώμα.

Dynamis
Dynamis